Fönster efter ritning

Vår fabrik

Fönster tillverkade i Örebro

I vår produktionsanläggning i Örebro, tillverkas alla fönsterprodukter. Vår personal har lång erfarenhet och utbildas kontinuerligt för att behålla en hög kompetens. Maskinparken är toppmodern vilket gör att produkterna håller hög standard och kvalitet. Vi har engagerade medarbetare med ett stolt yrkeskunnande.

Vi tillverkar specifikt för er

Vi anpassar alla våra fönster efter kundens behov, med andra ord så tillverkar vi skräddarsydda fönsterprodukter med hög precision och kvalitet. Vi har alltid en slutkontroll av våra fönster och fönsterdörrar så att vi är säkra på att våra produkter håller det vi lovar. Vår moderna produktionslinje gör att vi kan erbjuda korta leveranstider ut till våra kunder. De leveranstider ni får från oss är de som gäller.

Produkter med hög kvalitet

Våra profiler är uppbyggda av kraftiga flerkammarprofiler med stillastående luft som isolerar och med ett trippelt tätningssystem som gör konstruktionen otroligt tät. Som standard har vi alltid lågenergiglas i form av 3-glas. Glaset tillsammans med vårt energieffektiva profilsystem gör att vi kan leverera låga u-värden ända ner till 0,69 W/m².