Dataskyddspolicy

GDPR
Hantering av personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddslagen GDPR som gäller från 2018-05-25 har Enomic Fönster Sverige AB uppdaterat rutiner och system för att säkerställa att personuppgifter hanteras och lagras på ett sätt som lever upp till Datainspektionens krav och rekommendationer. Nedan beskrivs vilken information vi lagrar för olika ändamål och tjänster samt varför.

Så används data vi samlar in och lagrar

Personuppgifter lagras för att bl.a. kunna offerera, hantera ordrar och inköp i den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls oss, till exempel när det görs inköp, förfrågningar eller läggs ordrar eller via kommunikation med oss via e-post. Uppgifterna vi samlar in inkluderar namn, postadress, telefonnummer och e-postadress för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter.
Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra entreprenörer och leverantörer.

Lagring

Personuppgifter sparas för angivna ändamål upp till 10 år för att garantiåtagande ska kunna tillgodoses.
Om kunder aktivt vill avregistrera sig upphör databehandlingen och vi tar bort personuppgifter från vårt kundregister. Vi informerar då att vi ej kan upprätthålla garantitiden. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehörigt intrång i våra databaser.
Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Kunders val och rättigheter

Kunder, leverantörer, anställda och samarbetspartners har alltid rätt att begära ett utdrag om vad som finns registrerat för att rätta ev. felaktiga uppgifter eller radera desamma.

För att komma i kontakt med oss ang. ovanstående, kontakta oss via info@enomic.se