02 nov 2022

Därför ska du investera i energifönster!

Vanliga fönster ger stora värmeförluster

Hus med dåligt isolerade fönster förlorar en tredjedel av all värme den vägen. Det betyder att ca 15 TWh energi, som motsvarar kärnkraftverket Forsmarks årsproduktion, läcker ut helt i onödan, bara i Sverige!

Utmaning

Vi på Enomic Fönster är en del av branschorganisationen EQ som verkar för att tydliggöra energiklassen och kvalitén mot våra kunder. Eftersom det både är bra för miljön och plånboken är det för oss väldigt svårt att förstå varför inte vartenda nytt fönster som idag installeras i Sverige är ett fönster med bra energiklass. Tillverkare inom EQ har en skyldighet att informera kunden kring energimärkta fönster och dess fördelar. Kunder bör eftersöka en fönsterleverantör som ser efter kundens bästa i första hand – i stället för sina egna marginaler, som många gånger är fallet.

Vad är energifönster

Energigrafen är framtagen för att efterlikna den som idag finns på exempelvis glödlampor och vitvaror. Fönstrets märkning baseras på fönstrets lufttäthet samt fönstrets värmegenomgångskoefficient (u-värde). Alla energimärkta fönster i klasserna A–F betecknas som energieffektiva. Ett energimärkt A-fönster är tre gånger bättre än ett treglasfönster med vanligt glas och fyra gånger bättre än ett tvåglasfönster med vanligt glas

Fördelarna med energifönster

– Lägre uppvärmningskostnad
– Lägre kylbehov
– Minskad miljöbelastning
– Nöjdare hyresgäster
– Likvärdigt pris som vanliga fönster

Kvalitetsmärkning

EQ Fönster är ett oberoende certifieringsorgan som verkar för att sprida kunskap till konsumenter och beslutsfattare om fönsters påverkan på byggnaders energiförbrukning. Målsättningen är att bidra till energibesparingar och bättre miljö genom val av energimärkta fönster.

Välj Enomics kvalitetsmärkta energifönster

Enomic Fönster är en av 10st tillverkare i EQ som via ackrediteringsorganet Swedac lever upp till kraven som ställs för att få klassas som energieffektiva fönster.

Hur mycket kan jag spara? Få fri besparingskalkyl!

Är du intresserad av att veta hur mycket ni kan spara genom att byta till energimärkta fönster. Givetvis räknar vi på det åt er! Kontakta oss och berätta om er fastighet så tar vi fram besparingskalkyl och offert.

Frågor kring energifönster? Vi svarar gärna på era frågor.

Marcus Abramsson

VD/Försäljning
019-603 24 43
marcus.abramsson@enomic.se

Fler nyheter